Eske Jbeatz te bo tout bon ak Blondedy nan video a